Sherbime ndertimi

Shërbime të ndryshme ndërtimi, ndërtime të kategorive të ndryshme,mbikalime,prodhim asfalti dhe betoni.Nder projektet tona perfshihen :

Ndertimi i kompleksit Garden Residence Turdiu

Kapanon Industrial me 1 dhe 3 kate me lartesi totale 9 m

Strukture Hoteleri 2,4,5,8 dhe 10 KAT ME 3 kat nentoke dhe “Objekt banimi dhe sherbimesh me 3 kate dhe 1 kat nentoke

Objekt banimi dhe sherbimesh me 3 kate dhe 1 kat nentoke

 

Mallra dhe pjese kembimi

Makineri, pjesë ndërrimi, mallra 
hidraulike, elektrike dhe hidrosanitare, lëndë drusore të përpunuara dhe të papërpunuara etj.

Kompania jonë ka investuar shumë në blerjen e mjeteve dhe makinerive me bashkëkohore, në pronësi të kompanisë ka makineri të rënda dhe të lehta, kamiona të të gjitha llojeve dhe përmasave, gurthyese dhe lavatrice mobile.

Makinerite

Eskavator dhe minieskavator me goma dhe zinxhire

Fadrome me goma nder te cilat dhe ato te tipit XYZ 08

Gurthyese Mobile dhe  Mobile XYZ 08

Rula te tonazheve te ndryshme duke filluar nga 3.85 deri ne 13 ton

Autobetonjere 10 m3,pompe betoni

44.8 / 14.9 TON. KAP, MBAJTES 29.9 TON

Vinc,Autovinc

Import Eksport

Tregti, import eksporte të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre,import eksport të mallrave ushqimore dhe industrial ( nga të gjitha llojet ). Tregti në fushën e 
ushqimit social si bar-kafe, restorante, hoteleri dhe të ndryshme, etj.

 

Furnizim

  • Me kompaninë “Arifaj” shpk kontratë furnizimi periodik me materiale stabilizanti dhe transport e saj si dhe të shtrimit të stabilizantit.
  • Me kompaninë “Rafaelo 2002” shpk Akt-marrëveshje për furnizimin e shërbimit të transportit të materialit gips.
  • Me kompaninë “Ferro – Beton” shpk kontratë furnizimi dhe transporti për materialet inerte si rërë, granil të madhësive të ndryshme.
  • Me kompaninë “Rrotull Beton” shpk kontratë furnizimi dhe transporti për materialet inerte si rërë, granil të madhësive të ndryshme.
  • Me kompaninë “Colacem Albania” shpk kontratë furnizimi dhe transporti për lëndën e parë për prodhimin e çimentos.
  • Me kompaninë “Titan Antea Cement” sha kontratë furnizimi dhe transporti për lëndën e parë për prodhimin e çimentos.
  • Me kompaninë “Kleit Marvi” shpk kontratë furnizimi për inerte si rërë, granil të madhësive të ndryshme.

Sherbime transporti

Transporte të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare,
tokësore dhe detare.